2016
Kresba na sklo
Reakce na semestrální zadání Stěhování, podmíněné stěhováním celé budovy FAVU.
Přenesení pohledu z okna v ateliéru ve staré budově na okno v novém ateliéru.
Kresba na sklo.
Viz též: 
Stěhování