2016
Moje praplastika
Ispirací pro vytvoření mé práce mi byl Jiří Mikula a jeho dlouhodobé zkoumání a hledání kamenů, tedy praplastik, které považoval za pravěké artefakty a jednu z možných forem nejstaršího umění, díky jejich tvarům, které nám mnohdy něco připomínají.

Zprvu jsem sama tyto praplastiky hledala a snažila se v nich nalézat zejména podobou zoomorfní či antropomorfní, jenž je u klasických praplastik typická. Nacházela jsem však i kameny, v kterých jsem nic neviděla, proto jsem se rozhodla s jedním takovým z nich pracovat a pokusit se z něj tzv. praplastiku vytvořit.

Můj kámen mělo ovlivnit působení nejen mrazu, tepla, vody a větru, ale i mnou vymyšlené experimenty, kdy kámen prožíval to, co já a byl uváděn do různých situací. Nejdůležitější bylo změnit podobu kamene a docílit toho, aby ve mně jeho vzhled něco vyvolával a stala se z něj tímto praplastika.V mé instalaci byl tedy nejpodstatnější pohled a představivost diváka nad samotným kamenem.

Text měl funkci dodatečného média zprostředkovávající to, co kámen zažil od počátku mého nalezení až po současnost
– výslednou instalaci.