2018
Oslovila jsem skupinu mnou vybraných osob a dotazuji se na informace a okolnosti o vzniku jejich díla.
Kritériem pro výběr mi bylo kontaktovat umělce a osoby, které něco někdy vytvořily za použití kamene, ať už jen jako materiálu a nebo jakýmkoli dalším způsobem. Rozhodla jsem se proto díky mé předešlé tvorbě a pro mne zlomovou práci Kámen z roku 2015, kterou jsem vytvořila.
A také, protože si myslím, že kámen je základní symbol počátku umění a lidské tvorby a tvoření.
Na základě toho jsem rozeslala e-maily se čtyřmy dotazy ohledně vzniku konkrétního díla danného autora. Tyto odpovědi jsem využila jako text (titulky) ve videu. Obrazovým materiálem jsou mé odpovědi na stejné otázky ohledně mého díla Kámen z roku 2015. Rekonstrukce toho, jak dílo vznikalo a, co si pamatuji. Z odpovědí vybraných autorů jsou vybrané pouze pasáže a titulky ve videu jsou různě zamíchané a dynamicky poskládané.

Seznam autorů, kteří odpověděli na mé dotazy:
David Böhm a Jiří Franta, Hana Fickerová, Romana Hnízdilová, Zdeněk Hůla, Jiří Kačer, Václav Kopecký, Marian Palla, Matěj Smetana, Martin Zet