2022
Diplomová práce vychází z mé zkušenosti návštěvy jeskyní v provincii Kantábrie a na severu Španělska. Ve své práci se zabývám tím, co nás na jeskyních přitahuje. Zkoumám počátky umění a zamýšlím se nad tím, co člověk v minulosti vytvořil a co mělo vliv na rozvoj kultury. Díky nemožnosti návštěvy některých jeskyní jsem se také zaměřila na otázku památkové ochrany a preventivní konzervace pro předejití jejich poškození.
Spousta jeskyní má již vystaveny své kopie v těsné blízkosti a nebo Vám je alespoň umožněna virtuální prohlídka jeskyně.
Samotná velmi známá jeskyně Altamira, ukrývající jedny z nejznámějších nástěnných maleb, byla 20 let po objevení stále kontroverzní a pravost děl čelila dlouhé roky nedůvěře, že je to podvrh. Teď však máme postavenou její částečnou kopii z důvodů ochrany a zachování kulturního dědictví.
Mým cílem bylo vytvořit audiovizuální instalaci spojenou s akcí, kterou divák sám při prohlídce fiktivní jeskyně prožije. Jeskyně je vytvořena ve sklepních prostorách budovy Distillery na Pekařské ulici v Brně. Jedná se o historickou budovu, která původně sloužila pro výrobu lihovin a to již od konce 19. století. Podzemní prostor budovy býval kdysi součástí soustavy velmi spletitého systému chodeb a sklepů historického podzemí města Brna. Tato skutečnost mi do práce přináší lehké tajemno a návaznost na téma jeskyně, kdy prostor volím pro využití mé prezentace jako současnou parafrázi jeskynních systémů.

Před vstupem do tmavé „jeskyně“ návštěvník obdrží elektronické zařízení, audioprůvodce, které umožňuje jednotlivci přehrát individuálně zvukovou nahrávku. Obsahem nahrávek je herci čtený projev mnou vytvořeného textu doplněný o hudební složku. Na té jsem spolupracovala s Johnem Dingerem, který se zabývá tvorbou hudby prostřednictvím modulárních syntezátorů a společně jsme se snažili uměle, bez nahrávek, které by bylo v krajině lehké získat, vytvořit reálné zvuky přírody a prostoru jeskyně. Usiluji tím o jistou nápodobu, - pocit, že tohle není přírodní, ale záměrně umělé.
Procházka fiktivním prostorem jeskyně ve formě audiovizuální instalace kombinující průvodcovský komentář využívá obrazotvornosti a iluze diváka, usiluje o vlastní snění a zamyšlení se nad tématem práce.