2022
Výstava v Galerii Koridor (Ústí nad Labem) s Polinou Khatsenko.
„Výstavní projekt Přijímači ticha autorek Poliny Khatsenka a Nely Bártové představuje spojení tušových kreseb a textu v prostorové instalaci. Odkazuje k tématu komunikace a sdílení prolínajícího se v dílech autorek. Komunikaci chápeme jako těžko uchopitelný jev, který neustále formuje vývoj a myšlení každého z nás. Nabývá různých forem od psaného textu, přes nonverbální komunikace po komunikace skrze digitální přístroje. Předmětům a znakům přidáváme v procesu komunikace roli nositele významu. Šifrujeme a symbolizujeme hmotné i nehmotné. Ona média, přenašeče informací, tvoří “přijímače” i z nás samotných.

Jaká je tedy naše role v procesu komunikace? Kdo jsou další aktéři neustálé informační výměny? Proč dochází k jejich šifrování, když je pak zpětně rozkodováváme?
Výstava Přijímači ticha tematizuje nástroje komunikace a proces mediace sdělení, ať už čistě objektivními, emočně nezabarvenými prostředky, či subjektivní poetickou formou. Při bližším zkoumání děl obou autorek nalézáme kontrast, studený technicistní aparát stojí jako protipól k niterným prožitkům jednotlivce.
Je podstatné si uvědomit, že díky technologiím se zvyšuje efektivnost informační výměny z pohledu rychlosti, vzdálenosti i dostupnosti. Nekonečné množství digitálního signálu se neviditelně prolíná naším světem a tvoří sítě v doslovném i přeneseném smyslu.

Velkoformátové tušové kresby parabolické antény od Poliny Khatsenka (*1992, FUD ateliér Time based media) reflektují vnímání takto definované reality. Autorka se ve své umělecké tvorbě zabývá vztahem mezi prostorem a zvukem. K manipulacím zvuku používá přednostně počítačové programy. Díla prezentovaná na výstavě odráží těžko postižitelný charakter digitálně zpracovaných dat a umožňují divákům reflektovat informační technologie prostřednictvím lyrického přístupu ke kresbě. Zvolená technika dává anténě charakter neviditelnosti.
V básních Nely Bártové (*1998, AVU ateliér ) je reflektována existence mladého člověka hledajícího hodnoty v současném světě. N. Bártová se vedle literární tvorby zabývá experimentální hudbou a v jejích básních je patrný cit pro ambientní zvuky. V průřezu její tvorbou se objevují prvky koláže, které využívá v různorodých formách, především v kombinaci médií, se kterými pracuje."

Výstavní program Galerie Koridor je realizován za podpory Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
Galerie Koridor, spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem.
Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 20:00 hodin
Galerie.koridorkaveka.cz/www.pf.ujep.cz/kvk/další-cinnost/galerie-koridor