2022
spolupráce na semestrální práci architektky Magdaleny Uhlířové - sportovní hala Letná
Sochařská intervence: venkovní neonové osvětlení a vnitřní ledkové osvětlení haly.Při tvorbě venkovních neonů jsem vycházela z tvarů písmen LTC (Letná Tennis Club - původní název budovy).Při tvorbě vnitřních LED pásů jsem vycházela z kinematických analýz sportovních pohybů.