2021
instalace v Galerii Monomach; skleněné trubičky, zářivka
Instalace je tzv. intrem k mé debutové sbírce básní Na konci chodby je ráno, která vychází v dubnu 2021 na nakladatelství Bílý Vigvam. Součástí instalace byl QR kód, který odkazoval na průvodní báseň a její audiovizuální doprovod.
Několik těchto QR kódů ve spojitosti s básněmi se objeví v knížce a stejně jako v této instalaci budou odkazovat na video doprovody jednotlivých textů.