2016
V tomto projektu se snažím se o vyprázdnění motivu a vnímání subjektu v abstraktní rovině. Jde mi o zachycení tělesné konstituce zvířete v různých situacích, pozicích nebo fázích pohybu, kdy je vnímána jeho hmota jako určitý abstraktní tvar. Ten je dále uchopován, oprošťován od zbytečných šumů a využíván ve prospěch kompozice. U skupiny zvířat kromě jejich samotné konstituce, sleduji jejich pohyb v prostoru zahrady a snažím se zachytit jimi utvářené kompozice. Rámy jsou potažené alternativním materiálem (deky, ručníky), jehož struktura může připomínat povrch zvířat (srst, pěří), ale zároveň je materiál vybrán kvůli své hrubosti, která výškou chlupu znesnadňuje malbu v detailu a tudíž dochází ke zjednodušení motivu až k abstraktní podobě.
I in this work I try to empty the motive and only percieve the subject in abstract dimensions. I focuson  physical  constitution  of  animals  in  different  situations,  positions  or  phases  of  movement  but  I take  its  mass  just  as  an  abstract  shape.  This  shape  is  further  simplified  and  cleansed  from unimportant visual noises. I also used the natural compositions of animals in their raw form - just how it happened during the day or night. Frames  are  coated  with  alternative  materials  like  towels  or  blankets  which  structure  might resemble  animal  fur.  Also  it  makes  it  harder  to  paint  in  detail,  which  pushes  me  as  a  painter  in to the need for much more simplified shapes.