2018
Ve své bakalářské práci Tygo dream jsem pracovala s pocitovou funkcí malby. Svými myšlenkami jsem se často ztotožnovala s teoriemi moderních malířů. Vytvořila jsem tři serie obrázů (Tygr, Dovolená, Bajka), rozvíjející tato témata. Celou práci jsem tvořila v lehce nadneseném vyznění. Obrazy a námět jsem postupně upravila vzhledem k zamýšlenému účelu, kterým byla prevence chmuru a strachu. Při tvorbě sem užívala klasických malířských metod, malby jsem následně instalovala do poloveřejných prostor, kde jsem je bez přílišných autorských ambicí nechala plnit jejich běžné, univerzálně kontemplativní, meditativní, estetizující, či až dekorativní poslání. Měla jsem potřebu zdůraznit prostou, bazální, ale podle mě zásadní, podobu existence malby jako všední lenošky pro duši každého člověka.
(Pneuservis, VEGA zdravá výživa, Ostravská městská knihovna - pobočka Daliborova, kavárna Maryčka, hospoda Žalák, galerie Plato, Armáda spásy, pekárna Boček, kavárna FER@NET, solná jeskyně Halos)

My bachelor thesis called Tygo Dream is focused of sensitive and suggestive properties of painting.In  many  cases,  I  identified  myself  with  thought  and  theories  of  modern  painters  for  example:  Theimage  is  a  chaise  lounge  for  the  soul.  I  have  created  series  of  paintings  (Tiger,  Palm,  Fable)  thatdeals  with  this  topic.  The  whole  work  was  made  in  a  slightly  exaggerated  tone.  One  of  the  mainaims was to prevent the fear that was evident in the post-election Ostrava. I used the classic methodof  oil  painting  and  installed  created  paintings  in  semi-public  spaces  in  Ostrava.  Without  muchambition, I let them to perform their common (contemplative,   meditative,   aesthetical   anddecorative) functions