2019
Patnáctá Staroboleslavská pouť na téma pokušení svatého Antonína - Ježíšovy ryby a Zázrak v Rimini.
My  addition  to  15th  Pilgrimage  to  Stará  Boleslav  on  topic  of  the  Temptation  of  St.  Anthony  -  Jesus'Fish and Miracle in Rimini.