2019
Hledání a definování "instantního útulna" vytvářejícího mé vnější i vnitřní prostředí.
Finding and defining "instant coziness" which creates my internal and external environment.