2020
Project Nature by Man visually accelerates the topic of endangered fauna of today into its future semblance which is set in the geological era of the late anthropocene. It operates with the idea of a man-made devastated world without animals in which our desire for contact with wild or exotic animals has to be supplemented by ourselves. The only solution left is to replace “nature” with “nature by man”. The beasts of prey are replaced by role-playing, fashion and fur festivals.The images can be read as relatively direct icons of artificial nature made by capitalist pro-human oriented society of tomorrow, but also as a work of documenting deranged future biologist, of nostalgic photographer remembering the old world, as work of visionary informing about new species coming to european biosphere, or just as an artwork of romantic performer, an escapist who tries to elude from destructive spirit of humankind to the last surviving bits of true nature.
Projekt Nature by man představuje budoucí možnou podobu světa, dystopickou vizi a to ve chvíli, kdy se lidstvo stane natolik dominantním geofyzikálním činitelem, že svým způsobem života nevratně a dramaticky zasáhne do chodu planety Země. Pracuji s představou „zdevastovaného“ světa „bez zvířat“ v němž nezbývá než suplovat naši touhu po divokých či exotických tvorech námi samotnými, nahradit přírodu „přírodou by man“. V této rychle blížící se a reálně nastávající vizi, dystopii plné úbytků a vymírání nelidských druhů, nahrazuji půvabné šelmy jakýmsi role-playingem v krajině. Slovní obrat Nature by man přitom reaguje na módní průmysl a to konkrétně na anglické sousloví ve formátu:„ Collection-by-designer“. Projekt se má tématicky přibližovat k termínům jako – artificial nature, post-nature či antropo-nature, termínům týkajících se přehodnocování budoucího možného přístupu a vztahu člověka k přírodě a to směrem pryč od "autentické" a "neposkvrněné" divočiny, která je našim konzumním a neudržitelným jednáním utlačována..
Samotné fotografie mají vizuálně fungovat někde na pomezí snímků zachycených fotopastmi a profesionální dokumentací fotografů specializujících se na přírodní bohatství. Reagují na již zmíněnou estetiku "fast fashion" photoshootů, s jemně subverzivním podtónem. Nejasný, nedořečený výjev však může také pouze vykreslovat pomatenou reminiscenci poblázněného, truchlícího biologa či zkrátka představovat performanci romantika, eskapisty unikajícího od destruktivní povahy lidstva k posledním zbytkům přírodního bohatství.

Tato online verze projektu, v podobě imaginativní webové stránky „galerie“, vznikla na popud pandemické nemožnosti sdružování se na veřejném prostranství a nemožnosti osobní prezentace.


K prohlédnutí online:
/https://naturebyman.com/