2016
Tento projekt se týkal vztahu věcí k jejich majiteli v určitém prostředí. Zajímá mě zkoumat, jestli je rozpoložení předmětů v místě, kde se pohybujeme - žijeme, nahodilé nebo uvědomělé. Jestli věci okolo nás něco o někom/něčem (o jejich majiteli) vypovídájí. Nad věcmi přemýšlím jak nad florou/faunou, která indikuje své prostředí. Tento soubor maleb vnímám jako biotop (sociotop), kde si věci snažím představit jako indikátory, ukazující vlastnosti, povahové rysy, záliby, styl života obyvatelů daného místa. Vytvořené prostředí nemá být jedno reálné místo, obrazy představují určité segmenty různých míst která jsem považovala za klíčová pro dané osoby. Přenosem myšlenky skrze mou malbu se však nejspíš tento biotop definující prarodiče stává do jisté míry spíše mým prostředím.
This work explores the bonds between things and their owner and also meaning of constelation of things  in  the  space.  Is  it  just  random  or  does  it  have  any  deeper  meaning?  What  does  it  tell  about the  owner?  In  this  work  I  try  to  understand  the  things  as  animals  or  plants.  Using  this  concept  explore  the  specificity  of  the  fauna  and  flora  and  then  through  reorganization  of  paintings  in  the space I create new specific bio environment - a biotope.