2021
Diplomová práce, která se zabývá tématy symboliky, tarotu a sdílení.
Prostřednictvím kresby pastelkami na velký formát zaznamenávám známé symboly tarotu zkombinované s mnou vytvořenou osobní symbolikou. Obrazy mají specifický charakter a to díky překládání, obdobně jako origami. Díky tomu jsou obrazy mobilní a já s nimi mohu cestovat a vykládat je - podobně jako kartářka.

Divák má možnost prožít výklad jednoho obrazu, kdy obraz postupně díky překladům rozevíráme. Během toho společně nad obrazem vedeme dialog; rozvíjíme významy symboliky, noříme se hlouběji do témat a příběhů na obraze zobrazených. Obraz nijak nevysvětluji, vykladačem si je divák sám.Já jsem jen zprostředkovatelem a autorkou obrazů.
 Obrazy jsou stále v procesu, ale stále je možnost výkladů s již hotovými obrazy. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na email v CV.
(fotografie: Poli Davydenko)