2023
Součást kolektivní výstavy Kůže a Masky v Galerii u Dobrého Pastýře, Galerie TIC, Brno.
Fotografická série silových míst Evropy v instalaci se zrcadlovou holí.

 Výstava Kůže a Masky, text Ivana Hrončeková:

  Nelehkou roli navázání na příběh Poliny Davydenko přejímá svým fotografickým cyklem její přítelkyně Anna Tesařová. Dokumentuje v něm silová místa, která navštívila. Motivací pro jejich výběr byla i osobní zkušenost – soukromý rituál afirmace bezpečí pro Polinu a její rodinu v čase rozpoutání války. Silová místa jsou předmětem zkoumání geomancie, myšlenkového proudu na pomezí ekologie, antropologie a spirituality. Odráží Annin zájem o vyprávění, pohádky nebo pověry propojené s přírodními živly a krajinou. Příběhy nebo folklorní zvyklosti nalezené při cestování odlehlými kouty severní Evropy zpracovává a přetváří s respektem a empatií, ale současně s nadhledem a lehkostí. Její zrcadlovou poutnickou hůl je možné vnímat i jako další ze symbolů aktu iniciace, podobně jako je tomu v kresbě Kristýny Hejlové. 

 https://galerie-tic.cz/cs/bohac-brazina-csefalvay-davydenko-hejlova-styk...