2015
Na podzim roku 2014 byla hrubou silou zničena bezdomovecká kolonie v brownfieldu pod AZ Tower v Brně. Materiál z jejich příbytků nebyl uklizen ani odvezen, využili jsme jej tedy jako pracovní materiál při dvoudenním sochařském symposiu. Poskytli jsme rukavice, nářadí a pivo. Probíhaly deathfolkové koncerty, výstavy a nakonec zapálení Hobitínského Burningmana. Celkem vzniklo velké množství soch a instalací. Spolupráce s Markétou Wágnerovou, Vojtěchem Vlčkem, Jakubem Orlem a dalšími.

viz