2015
Vytváření fotogramů skleněných lebek (které vyrábím ze střepů různého skla), na základě spolupráce s M. Wagnerovou, která probíhala veskrze jako _vizuální_ dialog. Vedli jsme dva druhy dialogu, abstraktní a konkrétní.  Já jsem se pak na základě této hravé spolupráce rozhodla pro vytvoření instalace. Využít všeho čeho využíváme při dialogu pro vytvoření situace, kdy každý prvek v instalaci s každým vzájemně komunikuje.
Konkrétní dialog
Abstraktní dialog
Instalace