2016
Záznam akcí, při kterých se dostávám do přímého fyzického a duševního kontaktu s materiálem a situací. Tyto akce působí pro mě jako sebereflexe a uvědomění si vztahu vůči situacím samotným. Pro Markétu W., který videa natáčel (a je i aktérem) a komponoval do videokoláže , to působí podobným způsobem. Zároveň se potkáváme i já a Markéta ve vztahu aktéra a kameramana, tak i ve vztahu spolupráce. Komunikujeme situací, Markéta skrze fotoaparát, já skrze materiál a akci. Žádné video není komponované ani estetizované, je to záznam věcí, které se prostě staly.