2011
Série videí, příběhů promotéra labelu Cult of the hovering stone pořádajícího konzerty. Stejně jako konzerty i rituály reálně probíhají. Inspirováno filmy Quentina Dupieux a létajícímy kameny. (poslední video/slideshow je zde umístěna pro vysvětlení co znamená, když šutr levituje a historickými souvislostmi kultu). Spolupráce s okultistou Petrem Genoslawem Šenkýřem