2012
Klauzurní práce LS 2012 (AEN, FaVU)
Na plenéru v Lidicích jsem začala sbírat různé verze příběhu Františka Saidla, který jako jediný lidický muž na území protektorátu (tehdy ve vězení) přežil vypálení Lidic. Později jsem se do Lidic vrátila, abych našla a natočila místo, kde stával jeho dům. Instalaci tvoří video z místa, stůl s artefakty vztahujícími se k příběhu a pět reproduktorů s různými verzemi příběhu (umístěné v prostoru do půlkruhu). Divák se může rozhodnout, zda se umístí do chaosu jejich průsečíku, bude naslouchat jen jednomu z nich, nebo se mezi hlasy bude volně pohybovat. Moje velké poděkování patří všem, kteří přispěli svou verzí příběhu, stejně jako zaměstancům galerie a muzea v Lidicích. Více informací k projektu je v obhajobě (ke stažení).
Viz též: 
Oživování paměti
Video a hlasy (pouze pro představu - v instalaci byl klíčový fakt, že hlasy zněly z různých stran)

Fotografie instalace

Ukázky z lidického deníku