2012
Audiovizuální instalace pro festival Akcent (divadlo Archa, listopad 2012)
Divák sestupující do hlubin divadla mezi běžnými zvuky a hovorem ostatních návštěvníků začíná zaznamenávat hlášení o odjezdu vlaků z Masarykova nádraží, normalizační hit, rytmické údery kostelních zvonů, rozverný hospodský ruch a místy i nejasné dětské žvatlání. Vycházejí z pěti malých bedýnek, jakoby divadélek. Kdo rozhrne rudou oponu, uvidí, jaký příběh se na pozadí právě slyšené zvukové nahrávky odehrál. Všímavý divák si podle přiložené kartičky může na mapě vyhledat místo děje. Všech pět situací jsem ulovila v bezprostředním okolí divadla během řijna 2012.