2020
Inscenace dvanácté bytové situace pro minigalerii Lucie Novákové, KC Vozovna.