2014
5 analogových černobílých fotografií, kolorovaných. Soubor Ahoj, Václave pro ateliérovou výstavu v kapli sv. Václava ve Znojmě vychází z tradice zadávání uměleckých děl církví. Před začátkem realizace jsem si stanovila dva body: médiem díla bude fotografie (jako oponent v církevním umění tradiční malby a sochy) a zadání (získané při konzultaci s jedním ochotným brněnským knězem) musí být bezpodmínečně splněno. velikost: 1 do velikosti rámu v čele, 4 menší. materiál: analog. styl: čb + červená barva. námět: sv. Václav (1. učí se číst, 2. sbírá víno a vyrábí hostie, 3. slouží u oltáře, 4. smrt, 5. kníže s vlajkou (kůň, orlice).