2016
video (9'08"). 
 Videokoláž reflektuje 4 roky strávené při bakalářském stupni studia na staré budově FaVU na Údolní 19. Je rozdělena do 4 pomyslných kapitol (divočina + její kultivace, duchovno + rituály, party + hry, craft + tanec). Kompozice vznikla následujícím postupem: ve staré budově jsem nafotila tagy a obrázky na zdech (dveřích, atp.), které mi za celou dobu studia utkvěly v paměti. Fotografie jsem opsala tagy, podle kterých jsem následně vyhledávala videa na youtube. Sestříhala jsem je a rozdělila do výše zmíněných kapitol.
Viz též: 
Stěhování