2012
Procesuální definování nového pojmu.
Rybí Smrt