2018
500 kreseb formátu A4, akryl na papíře.
Kresby vznikají více či méně automaticky. Díky poloprůhlednosti papíru stačí k vytvoření 1000 obrazů fyzicky vytvořit pouhou polovinu.