2019
100 kreseb formátu A4, uhel a vodové barvy na papíře."...ty zvířata byly fajn, nechceš udělat sto ryb?"