2013
15 maleb (různý formát; papír, karton; akryl, tempera), 16 fotografií (různý formát, černo-bílé, analogové zvětšeniny), text.  V tomto triptychu jsem si, vedená romantickou představou o umění jako univerzálním jazyce, kladla za cíl prozkoumat specifičnost a funkčnost médií v rámci přenášeného sdělení. Prvním vybraným médiem byla abstraktní malba, nejfyzičtější (co se týče kontaktu autora s dílem při tvorbě) a zároveň nejduchovnější princip, který by měl být teoreticky nejvíce sdílný. Druhým médiem byla analogová fotografie. Řečí je stále obraz, ovšem mechanicky kódovaný. Zachycená zátiší (věci a jejich kompozice) fungují na principu asociací. Obsah a jeho čtení se individualizuje. Konečně třetí – text – je nejvíce popisným a přímým sdělením, zároveň se však nejvíce vytrácí množství obsahu.