2019
Společná práce na zadání "Empty words" se studentkami ateliéru Interpretace literatury katowické Akademie sztuku pieknych.
Video-koláž, jejímž hlavním hridnou se stala postava s obličejem neúspěšného kandidáta do polských parlamentních voleb s příjmením Plura. V době našeho plenéru již bylo v Katowicích po volbách, město však bylo stále plné politických bannerů slibující lepší zítřek. Zadání "empty words" evokovalo až příliš právě předovolební politická hesla. V nahodilém dada video kabaretu o Plurovi a jeho přátelích jsme zaznamenali společně se studentkami katowické akademie, jak zní v anotaci díla na youtube, "story of Plura and his friend, which try to find meaning of life in the world, which have no meaning". Mediální pokrytí zařídilo Radio Tuleň Katowice.