2019
Práce z plenéru v Jindřichově Hradci. Zadání: vytvořit vlastního průvodce městem. Výsledek, tedy emoční mapa JH, otištěn v ateliérovém zinu.
Inspirován situacionistickým "derivé", tedy bezcílné toulky městským prostředím s cílem nechat na sebe působit emoce města, jsem se tři dny toulal Jindřichovým Hradcem: zapisoval a nahrával si poznámky, dělal si fotografie. Zpětně jsem své emoce, pocity a zážitky roztřídil podle barev a vytvořil emoční mapu JH.