2015
Vizualizovaná predstava o rozsahu vnímania sveta malým dieťaťom.

(video je doplnené vlastným zvukom)