2014
objekt
Vysporiadanie sa s neporozumením projektovej dokumentácie trojpodlažného rodinného domu a neschopnosťou napísania odborného posudku k tejto stavbe.