2016
Obe práce reagujú na zadanie od Sol Lewitta, ktoré bolo súčasťou Projektu Program realizovanom na Nova Scotia University na prelome 60. a 70. rokov 20. st.
 
Sol Lewitt
 
1. Práca, ktorá užíva ideu (myšlienku) chyby.
2. Práca, ktorá užíva ideu nekompletnosti. 
3. Práca, ktorá užíva ideu nekonečnosti.
4. Práca, ktorá užíva ideu kompletnosti. 
5. Práca, ktorá užíva ideu stupidnosti. 
6. Práca, ktorá je podvratná (rozvratná). 
7. Práca, ktorá nie je originál.
Tieto práce môžu byť realizované akoukoľvek formou, ktorú si študent zvolí. Prosím, povedzte svojim študentom, aby nerobili viac ako dve práce. 
 
Výsledkom premýšľania o týchto zadaniach je séria zobrazujúca známe internetové prostredie Youtube s fiktívnou sériou videí, ktoré obsahujú odkazy na konkrétne práce Sol LeWitta a ktoré pracujú s myšlienkou nekompletnosti diela, súčasne však s ich skrytou kompletnosťou. 
Druhou prácou je zvuková nahrávka využívajúca myšlienku chyby.
 
Obe práce narábajú s neistotou diváka voči dielu samotnému, využívajú známe virtuálne prostredie 
a technické chyby a tým posilujú divákove zžitie sa s problémom samotným, čím sa snažia vytvoriť okamih uveriteľnosti jeho existencie.
 
Práce boli súčasťou ateliérovej výstavy vo Vraném nad Vltavou. Práca s Youtube prostredím bola prezentovaná na projekcii, zvuková nahrávka dopĺňala a zároveň narušovala oddychovú zónu s bazénom.