2016
semestrálna práca na tému "tutoriál"
Inšpiratívnym podnetom pre vznik práce „Udalosti v Kolačne“ sa stali texty autorkinej starej mamy – návody napomáhajúce k správnej organizácii určitých udalostí v obci, ktoré podľa jej vlastných slov uchováva tak ako pre ňu samotnú, tak aj pre nasledujúcu generáciu. Počiatočné texty približujúce priebeh dedinskej svadby, pohrebu a zabíjačky sa spolu s oboma starými rodičmi a rodinnou priateľkou rozhodli rozšíriť a vytvoriť súbor informácií o udalostiach prebiehajúcich v obci Kolačno počas celého roka s cieľom pokúsiť sa uchovať zvyky a tradície, ktoré sa s týmito udalosťami viažu. Texty následne slúžili ako scenár pre vytvorenie video-tutoriálov, v ktorých nás títo traja obyvatelia obce oboznámia s prípravou udalostí, ich priebehom, vlastnými zážitkami, ale aj zmyslom a významom rôznych zvykov.
Cieľom práce však nebolo ponúknuť bezchybný, odborný folkloristický výklad, ale pokúsiť sa zakonzervovať informácie priamo z jadra, teda od ľudí, ktorí tieto udalosti zažili.
 
Výsledkom práce je webová stránka s nahratými videami a kniha s fotografiami z obce a textami piesní, ktorá slúži ako obrazová príloha k hovorenému slovu a ktorá sa stala súčasťou zbierky knižnice obce.


www.udalostivkolacne.sk
alt. https://www.youtube.com/channel/UCbolCipJIiHG1zSTDazWi-w