2015
Intelektuálna intervencia, ktorej cieľom je dodatočné upresnenie ambície konkrétnej kresby a tiež vyzdvihnutie jej kvality adekvátnym spôsobom.
(220x140 cm)

("popiči" – slangový slovenský výraz, ktorým sa dá vyzdvihnúť vysoká kvalita daného produktu)