2014
Zvuková instalace v areálu bývalé továrny Vlněna, Přízova 3, Brno
Instalace přenáší zvuk z prázdného domu ven na ulici.
 
Opuštěné objekty mě zajímají právě díky své prázdnosti a nevyužitosti. Jsou
hluchými místy, kterým je možné naslouchat, nebo naopak umožnit se ozvat.