2013
instalace, objekt, video
Instalace je reflexí mé snahy o uchopení materiálu, pochopení způsobu zpracování dřeva, ale také reakcí na vytrácející se řemeslnost v současném "konceptualizovaném" umění.

Dřevěné objekty vznikly ve spolupráci s mým otcem ve dvou odlišných přístupech – uměleckém a profesním, intuitivním a účelném. Postup práce vychází pouze z původní podoby a charekteru kusu dřeva. 

Neukončitelnost práce s materiálem je přenesena do prostoru v podobě instalace. Jednotlivé objekty proto nemají být pojímány jako výsledné.
 
instalace
spolupráce