2014
intervence do veřejného prostoru, Ukradená galerie, Český Krumlov

Konfrontace skutečného místa a vlastní práce.
Projektování jednoho momentu do skutečnosti.