2011
objekt (1 ks, 350 x 150 mm, dřevo, plast, stavebnice Merkur, elektrický pohon)

Happy End - pořád dokola..

 

 Pokus o zachycení termínu "Happy End" pohybem. Obecně se termínem označuje šťastné zakončení nějakého děje, lze ho však chápat jako proces, krátce ohraničující určitý děj. Konec začátku. Začátek konce. <--I--> 
Happy End - pořád dokola..
výstava Porto, Portugalsko