2013
Janko Hráško
kontextový projekt, inštalácia
2 stopy zvukovej nahrávky, 3 m2

Projekt nadväzuje na predchádzajúci koncept „Knihovny“ a vytváranie hybridu českého a slovenského jazyka. Novou témou „knihovny“ je obľúbená kniha z detstva, užšie pracujem so slovenskou ľudovou rozprávkou. Spracovávam dva texty: pôvodnú Dobšinského rozprávku v slovenčine a jej český preklad.  Využívam dve jazykové roviny, najprv slová oboch variant rozkladám na morfémy (morfológia), následne ich spájam cez seba (lexikológia) a vytváram súvislý text. Upravená rozprávka sa stáva predmetom akcie s deťmi druhého ročníka základnej školy. Jej cieľom bolo zistiť, či textu rozumejú. Súčasťou inštalácie je aj súbor ich písomných interpretácií príbehu a zvukový záznam akcie.
Viz též: 
Výchova