2012
Sme Nový čas
kniha
21x15cm

Zbierka gramatickej poézie. Názov je poetické klišé a súčasne doslovne prezrádza moje zdroje, dva slovenské denníky. Spravodajský "Sme" a bulvárny "Nový čas". Náhodne som z nich vyberala články, podľa obsahu alebo príťažlivosti nadpisu, a ich texty som zredukovala. Vznik autorských básní je podmienený používaním lingvistických analýz.  Články sú podrobené syntaktickému rozboru. Po vynechaní podmetu, prísudku a predmetu zostávajú vedľajšie vetné členy vyjadrujúce okolnosti deja, čas, miesto, príčinu, atď. Slová sú v nezmenenom poradí zoradené do voľných veršov. Balast sa stáva poéziou o láske, šialenstve, moci, nude, ale aj smrti. Celá kniha je DIY produktom.
odkaz na stiahnutie