2016
Audio-instalace, realizovaná pro prostor vodní skruže v galerii Perla / Divus, Vrané nad Vltavou.
Projekt reaguje na zadání od Borise Ondreičky: Popište barvu čisté tiché vody

Pozorovala jsem kapky vody, prosakující stropem nade mnou. Prohýbal se pod (jen tušenou) masou vody. Uvědomila jsem si, že voda není nikdy tichá. Ani klidná. 

Audio: voda, housle
- nahrávka dopadajících kapek a na místě improvizovaná hudební kompozice inspirovaná neustálými zvuky prostoru
- zvuk byl nasměrován tak, aby se z jednoho bodu nesl dvěma opačnými směry po vnitřní stěně skruže. Díky jejímu dokonale kruhovitému tvaru měl v každém bodě kolem nádrže stejnou intenzitu. Člověk přicházející do prostoru slyší intenzivnější zvuk kapek, než vidí.