2015
ON AIR Instalace je 23 minut dlouhý záznam z rozhovoru, který se odehrál v radiu Brněnská škola - projektu ateliéru Environmentu pro výstavu Pokoje 4.
Do studia jsem pozvala Karinu Kottovou a Romana Štětinu a vytvořila jim modelovou situaci pro vznik a průběh tvůrčího procesu mezi kurátorem a umělcem. Skrze specifický charakter nehmotného „prostoru“ rádia jsme se přesunuli do fiktivní galerie. Stejně jako posluchači rádia, tak ani moji hosté, neměli možnost prostor vidět. Jeho podobu jsem znala jen já. Na základě vysvětlení základního rámce a parametrů prostoru se dvojice zamýšlela nad podobou a koncepcí fiktivní výstavy. Posluchači tak mohli být v přímém přenosu svědky jedné z možných podob tvůrčího dialogu dvojice kurátor-umělec.
Samotné téma spolupráce mezi kurátorem a umělcem bylo předmětem diskuze během první části rádiového pořadu, na kterou projekt ON AIR Instalace navázal. Bavili jsme se o ambivalentním vztahu a prolínání těchto dvou aktivit, zajímal mě názor hostů na zasahování kurátora do pole umělecké autonomie nebo naopak upozadění kurátorské role.

Celý záznam z radia Brněnská škola je k poslechu mezi společnými ateliérovými projekty.