2016
Ve spolupráci s Michalem Čepelkou jsme uspořádali letní sympozium na Broumovsku. Základnu jsme měli na statku v obci Martínkovice a cílem bylo zkoumání okolní krajiny, historie Broumovksa, architektury souboru kostelů od Dietzenhoferů a osobní setkání. Měli jsme k dospozici klíče od všech kostelů a díky Michalovi, jakožto rodákovi z Broumova, jsme se mohli setkat s místními odborníky na témata, která nás zajímala. Základní myšlenkou a linií sympozia bylo odahlování příběhů, záhad a fabulací. Vzhledem k extrémně komplikované historii tohoto regionu jsme došli k závěru, že nemá smysl doplnit řadu uměleckých,  antropologických či duchovních a jiných výzkumných pobytů, které často končí vytvořením další nepříliž podložené teorie. Už jen specifické rozmístění deseti barokních kostelů v krajině vzbudilo zájem mnoha badatelů, kteří jsou přesvědčeni např. o kosmologických souvislostech. Ani to, že by všechny kostely byly vidět z věže broumovského kláštera není tak úplně pravda. Nehledě na to, jak se jednoduše badatel "z venku" zamotá už jen do složitých příběhů místních obyvatel a těch, kteří byli nuceně vystěhováni. Každý dům a statek má svůj unikátní příběh, který si ale možná nepamatují ani současní obyvatelé. Přesto, nebo právě proto, tato oblast stále láká celou řadu poutníků, umělců a badatelů, kteří chtějí objevit více a dozvědět se nějakou pravdu. 
Rozhodli jsme se za téma sympozia pojmout tuto tendenci samotnou a s nadsázkou vytvářet další příběhy, fabulace a pravdy. Po dobu pobytu jsme tedy hledali informace a znamení, která vzbuzují otázky. Na jejich základě vytvářeli vlastní příběhy, fikce a teorie. Ty jsou výsledně zaznamenány v publikaci, kterou se pokusíme infiltrovat do místní knihovny.
Účastníci sympozia:
David Bartoš a Naďa Máčalová, kteří zmapovali na první pohled chaotické číslování domů obce Martínkovice a vytvořili v něm vlastní systém
Anna Tesařová se inspirovala místními legendami a povídkami a napsala svou pohádku o Šonovském divadélku
Tereza Kašparová trávila čas na hřbitovech a uvažovala o příbězích minulých obyvatel. Vytvořila soubor portrétů podle náhrobních fotografií
Michal Čepelka objevil unikátní klíč k uspořádání kostelů a na jeho základě rozvíjí příběh, který vyústí v autorskou knihu
Barbora Ciprová a Marek Macek zkoumali půdorysy kostelů a pomocí rozkresů podle planimetrické kompozice došli k závěrům, které podnítili teorii o tom, že jsou kostely ve skutečnosti zhmotněním hudebních skladeb. Přiřazením tónů ke geometrickým tvarům půdorysů vzniknou nové skladby.