2016
Vybrala jsem texty, kvůli kterým jsem byla svým způsobem nucená vystoupit ze své komfortní zóny. Jsou to knihy z řady povinné literatury na vysoké škole nebo knihy, o kterých se říká, „že by je člověk prostě měl přečíst“. Všechny prověřily mojí trpělivost a vůli, ale navzdory pocitu bezradnosti nad, často několikasetstránkovými texty, jsem v určité fázi zjistila, že stojí za to je dočíst (tento moment v knize jsem opsala na papír).
Vystoupit mimo komfort svých běžných mentálních procesů stálo za to.
Rozhodla jsem se, že to těm textům oplatím a umístím je mimo jejich komfortní zónu. Do nesouvisejících a spíše protikladných oddělení městské knihovny v Praze. Do knih, ve kterých se nebudou cítit nikterak pohodlně. prace je reakcí na zadání od Raqs Media Collectiv:
Navrhujeme, jak se stát Robinem Hoodem moudrosti a prostřednictvím tohoto cvičení redefinujeme ekologii poznání (v rámci Environmentálního ateliéru Fakulty výtvarných umění). Zároveň se jedná o umělecké dílo, které jsme před několika lety vytvořili pro projekt kodaňské veřejné knihovny. Běžte do nejbližší veřejné knihovny. Jak chutná poznání? Jako nesolený vaječný bílek. Říká si o oblohu ze zrady. Připravte se. Než začneme, zvolte určitou pasáž z knihy, která je vám blízká. Opište ji nebo ji vytiskněte. S elegancí, velkoryse, s citem pro věc, na kvalitním papíře. Otázkou zůstává, jak sdílet plnost hladu, tu předtuchu, tu předpověď. Vyberte náhodnou knihu z poličky (ujistěte se, že její obsah nesouvisí s obsahem pasáže, kterou jste zvolili). Můžete vybrat třeba pasáž z knihy Pohádky tisíce a jedné noci a jako druhou knihu zvolit třeba Pojednání o teple, včetně kinetické teorie plynů, termodynamiky a nejnovějších poznatků o statistické termodynamice. Nebo naopak. Vložte papír s vybranou pasáží mezi stránky této knihy. Vraťte knihu opatrně do poličky. Postup opakujte co nejčastěji. Nakažte znalosti moudrostí.