2015
Tématem práce je formální stránka filmu a prostředí ve kterém je film prezentovaný. Projekt vznikl ve spolupráci s Kinem Art v Brně. Šlo o intervenci do programu kina. Použil jsem film, který byl oficiálně promítaný v den mojí prezentace a upravil jsem ho podle předem vytvořeného schématu, které je součástí projektu. Obě verze (oficiální podoba filmu a mnou "přestříhaná" verze) byly promítany během jednoho večera. Editovaná verze filmu se skládá ze dvou paralelních oken, do kterých jsem skládal strukturu záběrů, které v původním znění filmu měly lineární posloupnost. Vznikla tak "ponoramatická" vizuální kompozice odkazující k vnitřnímu prostoru filmu. Paralelní záběry vytvářejí zvláštní zalomené prostředí, ve kterém se film odehrává, postavy spolu komunikují mezi dvěma obrazy videa v různých situacích, někdy jeden ze záběrů působí jako mentář druhého. Odkrývají se různé narativní mechanismy, které jsou ve filmu uplatněny. Dochází ke kondenzaci děje, který zůstává linérní.Součást projektu je schéma struktury střihu, který je doplněn o text titulků umístěných na grafické časové ose. Chápu ho jako galerijní verzi promítaného filmu, jelikož obsahuje obdobné formální prvky jako film: strukturu střihu, znázornění délky trvání, obsah filmu v podobě titulků...