2013
video-instalace 00:20:05 prezentováno v rámci výstavy Kde domov můj? centrum současného umění DOX
obcházel jsem náš dům a kamerou na něj neustále směřoval. to samé jsem natočil uvnitř podél obvodovích zdí. video jsem sestříhal tak, že vidíš střídavě vnitřní a vněší prostor.