2014
video, zvuk, xerox
Tematizuji hledání vlastní pozice ve změněných souvislostech. Symbolicky jsem zvolil čtyři pokoje, které naznačují rámec, ke kterému se vztahuji.
Opakováním vznikl pevný rámec rutiny.
Opakováním vzniká pevný rámec rutiny.
Postupně jsem si zvykl.
Čas upevňuje chod rutiny.


Vzájemná závislost začne vykazovat známky opotřebení.

Vzájemná nezávislost se opotřebí.
Vzájemná nezávislost.

 
Bezprostřední reakce má jen částečnou váhu.
Bezprostřední reakci chápu jako opak sebestylizace.
Bezprostřední reakce má trvalou platnost.Konkrétní prostor je přímo spojen s mojí historií.
Konkrétní prostor je přímo spojen s vlastní historií.
Historie konkrétního prostoru opakovaně zaniká.
Konkrétní prostor je určen pro dočasné historie. 

 
Všednost se dotýká i věcí, které mohou působit jedinečně.

Všednost se svává součástí každého dne.
Vznik všednosti.


Raději mlčím než abych to znovu opakoval.
Věci, které se opakují mě drží v přesvědčení, že je dělám dobrě.

Nevšímám si věcí, které dělám stále dokola. Nejsem si pak jistý jestly proběhly.


Umím projít po schodišti tak, aby si toho nikdo nevšiml.
Předvídatelný pohyb nebo reakce na sebe neupoutává pozornost.
Byly tu stížnosti kvůli dupání.
Abych se pohyboval tiše, snažím se šlapat na parkety, které nevržou. 


Nepřipouštím si, že by se mě ta změna týkala.
Nepřipouští si, že by se jich ta změna týkala.
Ta změna se nějakým způsobem dotkla všech. 
Nic se nemění.

 
 
Úzký okruh vztahů navozuje pocit bezčasí.
Nevím jestli je možné chápat úzký okruh vztahů pohledem z venčí.
Slovo dočasnost poměrně přesně popisuje tento typ vztahů.
Snaha o vybudování bezčasého prostoru.


Nejsem schopen rozeznat jak se právě cítím.
Víc než jinde, přemýšlím nad tím jak to tu na mě působí.
Několikrát jsem si byl jist, že je někdo ve vedlejším pokoji, ale byl jsem tam sám.
Nerozeznávám jak to vnímají.
 
Členění prostoru ovlivňuje chování.
Je možné se skrývat v centru všeho dění.

Chodím pořád tam a zpět, protože vždycky na něco zapomenu.
 
Mnohokrát převyprávěné vzpomínky mohou být považovány za lež.
Když mi někdo vypráví vzpomínky z dětsví, připadám si, že se jich účastním.
Nemohu si na nic vzpomenout.
Tohle si budu pamatovat přesně.


Nebudeme se zabývat tím co je pro ně důležité.
Nebudu se zabývat tím co je pro mě důležité.
Budu se zabývat tím co je pro mě důležité.
Budeme se zabývat tím, co je pro nás důležité.


Drobná změna navozuje pocit neznáma.
Vždycky, když se vrátím, tak je něco jinak.
Některé předměty si propojiju s přesným místem, kde jsem je měl uložené.
Pokaždé, když se vrátím, tak mi to tady připadá neznámé.