2013
- Během každé cesty, kterou podnikneš měj sklopenou hlavu.
- Všímej si ztracených/zahozených drobností.  
- Měj po kapsách malé sáčky, do kterých je uložíš.
- Soustřeď se na pravidelnost kroků.
- Nerozhlížej se kolem sebe.
- Když se pro něco skláníš, předstírej že si zavazuješ tkaničku.
- Hledej pravidlo ve ztrácení a nalézání. 
- Pochop ho.
- Popisuj situace, kdy něco najdeš.
- Nálezy eviduj pečlivě. 
- Každý předmět zvlášť zabal do neprůhledného balíčku.
- Sešij ho.
- Přiřaď mu číslo.
- Přední stranu popiš okolnostmi.
- Autentický popis vzniká v terénu za chůze.
- Pořizuj detailní snímky předmětů.
- Nalezené věci ulož do krabic.
- Snaž se celý archiv vyjádřit jednoduchým gestem.
- Prostředkuj pocit zahlcenosti ostatním.
- Hledej chyby vzniklé vlastní nepřesností.
- Čti nahlas vzniklé texty.
- Zrekonstruuj sbírku za pomoci vlastního hlasu.
- Tlumoč své zážitky, i když jsou nudné a nikoho nezajímají.
- Nuť ostatní, aby se s tebou zdrželi na místech nálezů.
- Opakovaně ukazuj, co jsi našel.
- Obtěžuj tím.
- Mluv o obyčejných věcech.
- Začni s nahromaděným materiálem nakládat bezhlavě a impulsivně.
- Uchovej obavu/myšlenku/pocit uvnitř bedny.
- Znič systém řazení.
- Obsah všech krabic vysyp na hromadu a důkladně promíchej. 
- Další den si klekni a dokud vše nenarovnáš zpět, neopouštěj místnost.
- Krabice zapečeť.
- Spoje kartonů překryj několika vrstvami pásky.
- Chovej se jakoby se nic nestalo.
- Archiv znamená disciplína.