2012
všednost opakované činnosti nedovoluje vnímání detailů / pořízení různého množství fotografií během pravidelných "cest" / záznam samotné cesty, ale i událostí a zážitků / výsledné obrazy/fotografie vznikají v otevřeném cyklu součtem navrstvených snímků /
Viz též: 
Cyklostezka